Новини

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г. и  в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, ПРИЛАГАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.
  3. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.
Продължава...

ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР

Ученици от немските паралелки на 20. ОУ „Тодор Минков“ преживаха щастливи и ползотворни летни дни през юли в курорта Семеринг, Република Австрия. С помощта на австрийските преподаватели - Сузане, Анна, Кристоф, те преодоляват езиковата бариера в реалната обстановка на немскоговоряща страна. Под умелото ръководство и педагогически такт на Лили Бурлакова – представител на туристическа агенция „Велбург ООД“, учениците имаха възможност да развиват социолингвистичните си умения, като се обучават, запознават се с природата, историята и културата на Австрия и активно спортуват и се забавляват.

Летният езиков лагер развива езиковите и социалните умения на учениците, постига и възпитателен ефект – дава възможност на децата да съжителстват и да поддържат добри взаимоотношения помежду си.                                                                                  

 

Продължава...

"Толкова съм щастлива, че разбрах в какво съм добра"- ученичка 4. клас

 Уважаеми родители на бъдещите петокласници от 20. Иновативно ОУ Тодор Минков, 

Ние истински вярваме, че всяко дете е родено с определени таланти и изобилие от вътрешни ресурси, които може да използва и развива, стига да успее да ги разпознае и осъзнае навреме, с подкрепата на родителите и учителите си. От 22 до 30 май 2017 екипът на фондация „Образователно сътрудничество“ помогна на 105 ученици от 4. клас на 20 училище "Тодор Минков" в София във важния избор за насочване след 4. клас. 

Програмата подкрепи децата да опознаят по-добре себе си и да осъзнаят своите вътрешни заложби. Консултатите използваха стандартизирани тестове за диагностика на личността и коучинг подход, които улесняват разбирането и процеса на осъзнаване на всяко дете.

Каквото и направление да избере детето, според Световния икономически форум сред най-важните умения, нужни за професиите на 2020 г., са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения. Важни вече са не просто теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани. 

Екипът на 20. Иновативно училище ще подкрепи избора на направление за обучение в прогимназиалния етап на учениците и родителите, за да разкрие и развие потенциала на всеки ученик.

Продължава...

МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 Уважаеми родители,

За учебната 2017/2018 г. за учениците в първи клас ще бъдат

необходими следните материали:

1.    Тетрадки:

Ø писане-тесен и широк ред- 5бр.

Ø математика-големи квадратчета – 5 бр.

Ø с бели листа/ малък формат/ – 2 бр.

 2.    Моливи:

Ø черни,обикновени – 4/5бр.

Ø цветни моливи кутия – 12 бр./може и акварелни моливи/

Ø острилка и гума за молив

Ø пастели – мазни

3. Цветни и сини химикалки

4. Блокове № 4 и водни бои,четки за рисуване /кръгли и плоски,различни големини/, чашка за вода с предпазно капаче, гъбичка

5. Гланцово блокче /цветни хартии/, ножица с тъп връх, сухо лепило

6. Пластилин, дъска и ножче-пластмасово за работа

7. Линия, триъгълник

8. Подвързии за учебници и тетрадки, етикети

9. Несесер с цип/неметален/

10. Цветни папки - джоб за различните учебни предмети

Ø БЕЛ – червени

Ø Математика – зелени

Ø Околен свят – сини

Ø Френски и немски език - жълти

11. Кутия за храна

12. Раница – ергономична

13. Екип за физкултура /торба/- гуменки, анцуг или комплект, бели тениски,черни или тъмносини панталонки или клинче за момичетата

14. Контейнер за принадлежностите / да влиза блок А4/, с етикет на капака

15. Подложки/лесни за почистване/ за Изобразително изкуство – може и предпазни престилчици

16. Друга информация:

Ø Учебниците по Музика, Изобразително изкуство,Технология и предприемачество, Околен свят се съхраняват в училище

Ø Раницата и екипът за спорт се носят в понеделник и се вземат в петък

Ø Информация / обща и лична/  - през платформа „Феникс” или мейли на родители

Ø Униформите са задължителни

Ø Ученическа карта

Ø Маршрутна карта – моят безопасен път до училище

Ø Здравна профилактична карта от личния лекар – до края на месец септември

 

Ø  Не са разрашени носенето на мобилни телефони и джобни пари

 

Продължава...

Родителска Информационна Бланка

 

Уважаеми родители на ученици в първи клас на 20. иновативно основно училище Тодор Минков,

Моля Ви, отделете малко време, за да попълните прикачения въпросник. Вашето усилие ще ни позволи да планираме по-успешно учебната година и учебната среда в класа на Вашето Дете!

Ще очакваме попълнените въпросници до 01.09.2017 г. на имейла на училището Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 20. ОУ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНЯВАНИЯ

С гордост споделяме резултатите на учениците от 20. ОУ "Тодор Минков", завършващи начален етап и основно образование през 2017 г. - комплексно 4. място в София от общинските училища. 

Резултати 4. клас Национално външно оценяване за учебната 2016/2017 г.

 

Брой ученици 122

Максимален брой

 точки - 20

Български език и литература

18,30

Математика

17,50

Човек и природа

18,37

Човек и общество

17,07

Среден брой точки за училището

17,81

Продължава...

За родителите на разсеяните ученици на 20. училище

 

Уважаеми родители,

Каним Ви на 16.06.2017 г. от 17.00 до 19.00 ч.  в двора на 20. ОУ да намерите загубените и забравени дрехи и вещи на ученици от 20. училище.

Непотърсените вещи ще бъдат дарени на приемни центрове и домове за деца.

Продължава...

За родителите на бъдещите петокласници 2017/2018

Уважаеми родители, 

Във връзка с изпълнението на утвърдената иновативната програма на 20 ОУ, разпределението на учениците от 5. клас по паралелки ще стане в периода 11.09-14.09. 17 г. В перода 11-14. септември ще се проведат дейности за опознаване на класовете, изготвяне правила на класа, сформиране на екипи за проектни дейности. 

При  разпределянето по паралелки ще се вземат предвид подадените Заявления. 

Родителската среща за бъдещите петокласници ще се проведе на 29.06.17 г. от 18.00 ч. в големия физкултурен салон с Дневен ред:

1. Запознаване с иновативната програма на 20 ОУ

2. Запознаване с училищните учебни планове за 5. клас

3. Информация за разпределението на учениците по групи за изучаване на немски и френски език в часовете по факултативна подготовка.

 

 

Продължава...

Прием за първи клас 2017/2018 учебна година

Уважаеми родители,

Приключи приемът за ученици в първи клас на 20 ОУ за учебната 2017/2018 г.

Всички места от утвърдения план-прием са запълнени. 

Първата родителска среща за  първи клас ще се проведе на 28.06.2017 г. от 18.00 ч.

Продължава...

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Комисията за прием в  първи клас на 20. ОУ Тодор Минков кани  всички родители / настойници на:

1. кандидатите за паралелка с немски език  от номер 1 до номер 70 от списъка изнесен на http://priem20ou.liptrade.eu/

2. кандидатите за паралелка с френски език от номер 1 до номер 25 от списъка изнесен на http://priem20ou.liptrade.eu/

да се явят в училището от  05.06 до  07. 06. 2017 г. включително в стая № 3 от 9.00 ч. до 18.00   ч. за записване на класираните кандидати. 

 

Моля, носете оригиналите на документите, удостоверяващи наличието на посочените критерии, оригинал и копие на акта за раждане, оригинал на Удостоверението за задължително предучилищно образование, попълнено Заявление-декларация (по Образец).

 

Липсата или несъответствието на документ с обявените критерии за прием води до редуциране на общия брой точки, което се отразява на класирането на Кандидата.


   

   ВАЖНО!

   Комисията по приема:

1. Установява съответствието на въведените в платформата документи и представените оригинали с обявените критерии за прием .

2. Определя действителния общ брой точки за всеки кандидат.

3. Класира кандидатите за прием в низходящ ред, съобразно получения действителен брой точки.

 

СПИСЪК

НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА 20 ОУ ТОДОР МИНКОВ    вижте  ТУК

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps