Новини

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 20. ОУ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНЯВАНИЯ

С гордост споделяме резултатите на учениците от 20. ОУ "Тодор Минков", завършващи начален етап и основно образование през 2017 г. - комплексно 4. място в София от общинските училища. 

Резултати 4. клас Национално външно оценяване за учебната 2016/2017 г.

 

Брой ученици 122

Максимален брой

 точки - 20

Български език и литература

18,30

Математика

17,50

Човек и природа

18,37

Човек и общество

17,07

Среден брой точки за училището

17,81

Продължава...

За родителите на разсеяните ученици на 20. училище

 

Уважаеми родители,

Каним Ви на 16.06.2017 г. от 17.00 до 19.00 ч.  в двора на 20. ОУ да намерите загубените и забравени дрехи и вещи на ученици от 20. училище.

Непотърсените вещи ще бъдат дарени на приемни центрове и домове за деца.

Продължава...

За родителите на бъдещите петокласници 2017/2018

Уважаеми родители, 

Във връзка с изпълнението на утвърдената иновативната програма на 20 ОУ, разпределението на учениците от 5. клас по паралелки ще стане в периода 11.09-14.09. 17 г. В перода 11-14. септември ще се проведат дейности за опознаване на класовете, изготвяне правила на класа, сформиране на екипи за проектни дейности. 

При  разпределянето по паралелки ще се вземат предвид подадените Заявления. 

Родителската среща за бъдещите петокласници ще се проведе на 29.06.17 г. от 18.00 ч. в големия физкултурен салон с Дневен ред:

1. Запознаване с иновативната програма на 20 ОУ

2. Запознаване с училищните учебни планове за 5. клас

3. Информация за разпределението на учениците по групи за изучаване на немски и френски език в часовете по факултативна подготовка.

 

 

Продължава...

Прием за първи клас 2017/2018 учебна година

Уважаеми родители,

Приключи приемът за ученици в първи клас на 20 ОУ за учебната 2017/2018 г.

Всички места от утвърдения план-прием са запълнени. 

Първата родителска среща за  първи клас ще се проведе на 28.06.2017 г. от 18.00 ч.

Продължава...

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Комисията за прием в  първи клас на 20. ОУ Тодор Минков кани  всички родители / настойници на:

1. кандидатите за паралелка с немски език  от номер 1 до номер 70 от списъка изнесен на http://priem20ou.liptrade.eu/

2. кандидатите за паралелка с френски език от номер 1 до номер 25 от списъка изнесен на http://priem20ou.liptrade.eu/

да се явят в училището от  05.06 до  07. 06. 2017 г. включително в стая № 3 от 9.00 ч. до 18.00   ч. за записване на класираните кандидати. 

 

Моля, носете оригиналите на документите, удостоверяващи наличието на посочените критерии, оригинал и копие на акта за раждане, оригинал на Удостоверението за задължително предучилищно образование, попълнено Заявление-декларация (по Образец).

 

Липсата или несъответствието на документ с обявените критерии за прием води до редуциране на общия брой точки, което се отразява на класирането на Кандидата.


   

   ВАЖНО!

   Комисията по приема:

1. Установява съответствието на въведените в платформата документи и представените оригинали с обявените критерии за прием .

2. Определя действителния общ брой точки за всеки кандидат.

3. Класира кандидатите за прием в низходящ ред, съобразно получения действителен брой точки.

 

СПИСЪК

НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА 20 ОУ ТОДОР МИНКОВ    вижте  ТУК

 

 

Продължава...

20. ОУ Тодор Минков е предложено за включване в списъка на иновативните училища

 

МОН ПРЕДЛАГА 185 УЧИЛИЩА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ИНОВАТИВНИ

 

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага 185 училища да получат статут на иновативни. Те ще бъдат включени в списъка на иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет.

207 проекта на 202 училища постъпиха в МОН и бяха разгледани от Комисия за иновативните училища. В нея участваха психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

От одобрените 185  учебни заведения  9 са начални училища, 73 са основни, 51 - средни, 30 са профилирани гимназии, 21 - професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 - частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. 46 от училищата ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните иновативни процеси в проектите ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. 

Проектните предложения на седем от училищата не бяха одобрени от Комисията заради недостатъчно ясна и конкретна цел, липса на възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията върху качеството на образованието, както и за измеримост на очакваните резултати. Други девет не бяха оценени заради несъответствие с държавните образователни стандарти. Един от проектите не успя да събере необходимия брой точки и няма да бъде вписан в списъка на иновативните училища.

Проектът на Решение и Списъкът на иновативните училища в Република България са публикувани на страницата на МОН, в раздел „Проекти на документи“ и в Портала за обществено обсъждане.

 

Продължава...

20 ОУ Тодор Минков отбеляза тържествено 24 май

 

Над сто ученици, учители и родители от 20 ОУ Тодор Минков отбелязаха тържествено 24  май, като украсиха с пролетен венец барелефа на Тодор Минков и се включиха в празничното шествие по случай 24 май.

С нашата азбука вече 12 века отстояваме правото да ни има като народ с несломим дух и просветна сила. Това каза в словото си кметът на Столична община Йорданка Фандъкова на официалната церемония по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост пред Националната библиотека в столицата, Фандъкова подчерта, че именно малките деца, които тепърва се учат да четат и пишат, са пазителите на словото. „Трябва да го знаете, защото вашите желания и любопитство са разказите за нашето бъдеще”, се обърна кметът към най-малките на празника. 
„Честит празник на словото и книжовността! Честит празник на духа и съзиданието! Създаването на славянската азбука и отстояване на правото на един народ да слави Бога и да чертае бъднините на свой език е било революция в тогавашния свят. Революция, чиито размери и смисъл днес трудно можем да си представим. С нашата азбука вече 12 века отстояваме правото да ни има като народ с несломим дух и просветна сила. Това е силата на създаващите. Те са мъдреците на времето си и съвестта на поколенията, които стават с историята и дават смисъл на думите ни – на думи като доброта и благодарност, приятелство и обич. И всеки може да бъде учител по доброта и доблест – сега, когато това е най-голямата смелост”, каза още в словото си Йорданка Фандъкова. 
По думите й, общото вярване е, че можем да сме успешни само чрез модерно и качествено образование. „Радвам се, че сега образованието е изведено като национален приоритет, свързан с по-добро финансиране и с възможността всяко дете да бъде в училище. Вярвам, че това усилие ще получи подкрепа от цялото общество: професионалисти, родители, бизнес”, посочи Фандъкова. По думите й, истински големите революции са революциите на познанието – те са в смелостта да знаеш.

Продължава...

24 МАЙ - ПРАЗНИК НА ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА

 

20 ОУ ТОДОР МИНКОВ КАНИ ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БИВШИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ДА ОТБЕЛЕЖИМ ЗАЕДНО ПРАЗНИКА НА ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА - 24. МАЙ!

Празникът ще започне в 9.00 ч. в двора на училището с изплитане на майски венец за портрета на братята Св. Св. Кирил и Методий. От 9.30 училищната общност ще се отправи към сградата на Президентството, от където в 10 ч. ще започне тържественото шествие. Тържеството ще завърши с поднасяне на цветя на паметника на Светите братя пред Народната библиотека в 11. 00 ч.

Продължава...

МУЗИКА И ПРОГРАМИРАНЕ? ВЪЗМОЖНО Е

 

Проектът "Твоят час" дава възможност на учениците да развиват своите интереси в модерния свят на дигиталните изкуства. В часовете по "Музика и програмиране" с ръководител Христо Рачев, АРТ ФОРУМ http://www.artsforumbg.com/ чрез експерименти и игра изучаваме основите на компютърния код, прости електрически вериги, прототипиране на различни устройства и създаване на музика чрез компютър. В уроците използваме Arduino базирани развойни платки и разнообразна периферия, която ни позволява да създаваме джойстици, музикални инструменти, интераквтивни предмети и джаджи от всякакъв вид.

Придобитите знания са полезни в много насоки, насърчават творческото и креативно мислене, развиват общата култура и най-важното - носят удовлетворението от създаването на работещ механизъм от нищото. С групите от трети и пети клас вече навлизаме в етап прототипиране на конкретни модели, работещи със Scratch и други платформи, а самите деца вече показват завидни знания в сферата на компютрите и роботиката. В открит час ще бъде представено направеното от учениците, а машинките и интерактивните предмети, които участниците в проекта ще сътворят, оставяме като изненада.

Продължава...

Петокласници представиха 20 ОУ на Софийския фестивал на науката

Автор: Елена Павлова, 5А клас

 

От 11 до 14 май 2017 г. се проведете седмото издание на Софийския фестивал на науката в София Тех Парк, в който чрез "Университет за деца" се представиха и ученици от 20 ОУ „Тодор Минков“.

 

Изложението Експлораториум се превърна в изключително интересно място по време на фестивала за запознаване на малки и големи със света на различни науки и технологии.

 

В „играта на живота“, с помощта на пластелин посетителите научиха интересни неща за най-великото приключение на Земята - създаването на живота. Дронове се развихряха над главите ни, управлявани от пилоти с 3D очила. „Пестеливко“ спасяваше света като с много доброволци създаваше предмети от стари и ненужни вещи, с които откриваше как може да се даде нов живот на старите вещи. Обиколка в света на най-истинските от истинските насекоми - дървениците, запознаване с еволюцията или с отговора на въпроса: „Какво е довело до огромното разнообразие от живот на планетата Земя и колко време е било необходимо на днешните животни да станат такива, каквито са в момента?“, спечелиха вниманието на всички.

 

Малките почитатели на науката разбраха: „Защо Земята става все по-гореща?“, „Само хората ли могат да имат приятели?“, „А какво мислят и чувстват животните?“, „Какво различава човешкия мозък от този на едно шимпанзе?“, „Колко ледени епохи е имало на Земята?“, „А има ли заледяване на планетата в наши дни и какви тайни крият мистериозните Антарктида и Арктика?“. Картоненият планетариум и свиренето на… портокали, предизвикаха силен интерес и забавление, а научаването на техники за подреждането на руби-куб сбъдна мечтите на мнозина. Океанологията, магията от хартия, мистериозният свят на гъбите и най-вълнуващата страна на химията - експериментите, също спечелиха много съмишленици.

 

Но особен интерес предизвика демонстрацията по биология, в която активно участие взеха учениците от 20 ОУ „Тодор Минков“ - Боряна Савчева и Никола Бобов - и двамата от 5а клас. Те впечатлиха посетителите с познанията си, придобити в Университет за деца, за насекомите, ракообразните, ДНК-то на човека, микроорганизми, причиняващи болести, Големият бариерен риф, възможността да си сътвориш собствен континент от пясък. Самите те увлекателно разказваха за установените в България видове скорпиони и псевдоскорпиони, костенурки, редки видове насекоми. Те бяха подготвили таблата с научна информация, показаха хербарии с насекоми и помогнаха на любознателните посетители от всички възрасти да видят през микроскоп организми с размери до няколко милиметра.

 

 

Ентусиазмът им по време на демонстрациите спечели нови малки и големи приятели на науката!

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps