Информационни

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

В прикачения файл ще намерите актуална информация за националните външни оценявания, изпитите за прием след 7. клас, сроковете и начина на завършване на основно образование и постъпване в първи гимназиален етап.

Продължава...

ЗАВЪРШВАНЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

Уважаеми родители,

В прикачения файл ще намерите актуална информация за завършване на начален етап и преминаване в прогимназиален етап в 20. Иновативно основно училище "Тодор Минков"

Продължава...

УЧИЛИЩНО ОЦЕНЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА 5. КЛАС

 

В изпълнение на  ПЛАН за реализиране на ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ през 2017/2018, през месец февруари в 20. ИОУ се проведе УЧИЛИЩЕН ИЗПИТ за оценяване на напредъка на учениците в групите, изучаващи НЕМСКИ език- 5. клас.

 

Учениците, показали резултати под 4:00 ще продължат обучението си в групите от БАЗОВО НИВО (А1-А2). Съгласно резултатите 15 ученика от групите ОСНОВНО НИВО (А2-В1) преминават в БАЗОВО НИВО (А1-А2).

 

Учениците, показали резултати между 4:01 и 5:30 ще продължат обучението си в групите от ОСНОВНО НИВО (А2-В1). Съгласно резултатите двама ученика от БАЗОВО НИВО (А1-А2) преминават в по-високото ОСНОВНО НИВО (А2-В1)  и двама ученика от НИВО DSD 1 (В1-В2) ще преминат в ОСНОВНО НИВО (А2-В1).

 

Учениците, показали резултати над 5:31 ще продължат обучението си в групите от НИВО DSD 1 (В1-В2). Съгласно резултатите трима ученика от ОСНОВНО НИВО (А2-В1)  ще преминат в по-високото НИВО DSD 1 (В1-В2).

 

УЧИЛИЩЕН ИЗПИТ за оценяване на напредъка на учениците в групите, изучаващи ФРЕНСКИ език- 5. клас ще се проведе в периода 12 -16 март. Съгласно  показаните резултати учениците ще продължат обучението си в група ОСНОВНО НИВО и група СЕРТИФИКАТНО НИВО.

 

ГОДИШНИЯТ УЧИЛИЩЕН ИЗПИТ за оценяване на напредъка на учениците в групите, изучаващи немски или френски език ще се проведе в първата седмица на м. юни. Съобразно показаните резултати на годишния изпит учениците ще продължат обучението си по немски или френски език  в 6. клас в съответните нива.

 

Продължава...

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че извънкласните дейности на учениците от 20. ИОУ по проекта "Твоят час", проект "Природа", проект "Милосърдие" и допълнителните извънкласни дейности ще продължат през втория срок по нов график, който можете да видите в прикачения файл.

 

Продължава...

Отличници по честност и добросъвестност

Шестокласниците Адам Ангелов и Валентин Костадинов са главни герои в една история, която е пример за честност и почтеност.

Двамата съученици намират изгубена дебитна карта пред сладкарницата, намираща се в близост до нашето училище, на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Княз Борис I”. Те не се поколебават нито за миг в решението си  да върнат незабавно картата на нейния собственик. „Подобно нещо би могло да се случи на нашите родители и си представям как биха се притеснили“ – аргументира се Адам, изразявайки своята съпричастност.

Продължава...

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ М. ФЕВРУАРИ

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ – М. ФЕВРУАРИ

 ДНЕВЕН РЕД:

1.Запознаване с резултатите от прилагането на Плана за иновации, учебните резултати за първи срок и резултатите от пробните изпити (за 7. клас)

2. Предстоящи задачи от Годишния план на 20. ИОУ

3.Текущи въпроси по класове 

КЛАС

ДЕН

ЧАС

БЕЛЕЖКИ

Първи клас

13.02. 2018

вторник

17:30

ОБЩА –във физкултурен салон

По класове в класните стаи

Втори и трети клас

13.02.2018

Вторник

 

17:30

По класове в класните стаи

Четвърти клас

16.02.2018

петък

17:30

ОБЩА –във физкултурен салон

По класове в класните стаи

Пети и шести клас

15.02.2018

четвъртък

18:30

По класове в класните стаи

Седми клас

22.02.2018

четвъртък

18:30

ОБЩА –във физкултурен салон

По класове в класните стаи

Продължава...

В СЛУЧАЙ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ

 

Всеки човек има трудни моменти. Не е нужно да минаваме сами през тях. Има с кого да споделиш и да получиш подкрепа

Национална телефонна линия за деца

Тел.: 116 111

(безплатен от цялата страна)
24 часа в денонощието

В случай на кибернасилие или кибертормоз:

Национален център за безплатен интернет
Тел.: 124 123

или

www.safenet.bg

Предлага информиране, консултиране и помощ за деца.

Обади се!    Довери се!    Сподели!

Тук можеш да споделиш:

ü за проблеми в семейството ти;

ü ако някой те заплашва;

ü ако някой упражнява насилие над теб;

ü ако се чувстваш заплашен или несигурен;

ü ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата;

ü ако си в беда или твой приятел е в беда.

Продължава...

КИБЕРТОРМОЗЪТ

Уважаеми родители,

Тормозът между децата и една негова по-нова форма – така наречения кибертормоз е основен фокус в този материал, но всъщност е част от много по-широко разпространено явление – тормозът изобщо, който за съжаление често се случва сред децата в училищна възраст. По света вече от десетилетия, а у нас от няколко години се прилагат различни програми за овладяване на явлението в рамките на училищната система. 

Вашата роля, уважаеми родители, е от изключително значение – както като модел на поведение за децата си, така и като хора, които могат първи да усетят, че се случва нещо нередно с децата им, и могат и да потърсят и да дадат навременна и подходяща помощ.

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/Kibertormozat.pdf

Продължава...

Грипна ваканция - 29.01 - 02.02. 2018

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ОТ 29.01.2018 г. ДО 02.02.2018 г.
изх.№РУО1-2196/26.01.2018 г.

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.
Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК
НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Учебните занятия ще започнат на 07.02.2018 с начало по следния график:

1,2 и 3 клас -от 08:15 ч.

4 и 5 клас - от 13:30 ч.

6 и 7 клас - от 7:45 ч.

Продължава...

МАМА И ТАТКО - УЧИТЕЛИ

В изпълнение Плана за реализиране на иновацията в частта му за изграждане на позитивна образователна среда и училищна образователна общност 20. ИОУ „Т. Минков“ започна инициативата „МАМА И ТАТКО-УЧИТЕЛИ“.

От 20 ноември до 18 декември родителите от 2.а клас имаха възможност да присъстват в избрани от тях часове и обобщиха своите наблюдения в препоръки, които ще бъдат много полезни за подобряване взаимодействието и комуникацията както между децата, така и между всички участници в общността на паралелката, за постигане на учебните, социални и възпитателни цели на класа.

На 22. декември във всички паралелки от първи до пети клас за два учебни часа като учители ще влязат родители на учениците. Някои от избраните теми за уроци са от цикъла Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, например: Професиите на мама и татко, Здравословното хранене, Гражданско образование-моите права, Редът в училище. Някои уроци са посветени на новите технологии, модерните средства за комуникации и киберсигурността. В други класове родители ще четат Коледни приказки, ще разговарят на немски език, ще рисуват и се запознават с тайните на Изтока и магията на фотографията.

 Инициативите ще продължат и през втория срок, разширени и обогатени в Седмицата на Отворената класна стая от 15. до 19 януари, посветена на 188 години от рождението на патрона на училището Тодор Минков. Училището и родителите са естествени партньори с обща цел – разкриване и развиване потенциала на всяко дете, което е ученик в 20. Иновативно училище.

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps