Нашите успехи

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 20. ОУ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНЯВАНИЯ

С гордост споделяме резултатите на учениците от 20. ОУ "Тодор Минков", завършващи начален етап и основно образование през 2017 г. - комплексно 4. място в София от общинските училища. 

Резултати 4. клас Национално външно оценяване за учебната 2016/2017 г.

 

Брой ученици 122

Максимален брой

 точки - 20

Български език и литература

18,30

Математика

17,50

Човек и природа

18,37

Човек и общество

17,07

Среден брой точки за училището

17,81

Продължава...

20. ОУ Тодор Минков е предложено за включване в списъка на иновативните училища

 

МОН ПРЕДЛАГА 185 УЧИЛИЩА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ИНОВАТИВНИ

 

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага 185 училища да получат статут на иновативни. Те ще бъдат включени в списъка на иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет.

207 проекта на 202 училища постъпиха в МОН и бяха разгледани от Комисия за иновативните училища. В нея участваха психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

От одобрените 185  учебни заведения  9 са начални училища, 73 са основни, 51 - средни, 30 са профилирани гимназии, 21 - професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 - частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. 46 от училищата ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните иновативни процеси в проектите ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. 

Проектните предложения на седем от училищата не бяха одобрени от Комисията заради недостатъчно ясна и конкретна цел, липса на възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията върху качеството на образованието, както и за измеримост на очакваните резултати. Други девет не бяха оценени заради несъответствие с държавните образователни стандарти. Един от проектите не успя да събере необходимия брой точки и няма да бъде вписан в списъка на иновативните училища.

Проектът на Решение и Списъкът на иновативните училища в Република България са публикувани на страницата на МОН, в раздел „Проекти на документи“ и в Портала за обществено обсъждане.

 

Продължава...

7 градски шампиона, 8 сребърни и 5 бронзови медали

На 27 и 28.04.2017г. ученици от  20. ОУ „Тодор Минков” участваха в градското първенство по лека атлетика.  Техен учител и треньор е  старши учител по физическо възпитание и спорт, кандидат – майстор на спорта, Силвия Киневска. 

 

 Състав на отборите:

·         момичета    

Камелия Красен Скринска- 7.в клас

Мартина Aнгелова Петрова-7. г клас

Андреа  Гошева Гинчева- 6. д клас

 Мая Радославова Ангелова – 6.а клас

Дария Захариева Хаджийска- 6. в клас

Анета Пламенова Вълчева- 6. д клас

 Ева Валентинова Павлова- 5. в клас

Лара Завед Фазли- 5. г клас

·        

 момчета

Владислав Светлинов  Хайдърски- 7. г клас

Петър Иванов Петков – 7. г клас

Николай   Христомиров Славов- 7. б клас

Борис  Василев Христов  - 7. а клас

Иван Иванов  Манджуков- 5. в клас

Йоан Филип Звонимиров Чавов-5. в клас

 Учениците на 20. училище имат общо 7 градски шампиона, 8 сребърни и 5 бронзови медали.   

 Златни медали печелят:

·         Петър Петков и Мартина Петрова на 100 метра гладко бягане;

·          Владислав Хайдърски на скок дължина;  

·          Йоан Чавов, Борис Христов, Иван Манджуков и Петър Петков- щафета  4х100м.

 

   Сребърни медали печелят:

·         Камелия Скринска на 400 метра гладко бягане;

·          Андреа Гинчева на скок височина;

·         Мая Ангелова, Андреа Гинчева, Камелия Скринска и Мартина Петрова- щафета 4х100м.

 Бронзови медали печелят:

·         Иван Манджуков на 400 метра гладко бягане;

·          Петър Петков на скок дължина;

·          Мая Ангелова на скок височина.


 

Отборът на момичетата е градски шампион на София, а отборът на момчетата е на трето място.

Отборът на момичетата се класира на Републиканско първенство, което ще се проведе  в град Сливен.  

Продължава...

Съюзът на математиците връчи награда на 20. ОУ „Тодор Минков”

   На 14.12.2016 г. Съюзът на математиците връчи награда на 20. ОУ "Тодор Минков"- златна купа за представяне на Софийски математически турнир.

 

Продължава...

 Представяне на Гергана Пейчева  на Европейското първенство по шахмат през 2016 г. в гр. Прага, Чехия.

 
 

През месец август 2016г в Прага, Чехия се проведе Европейското първенство по шахмат до 18 години. Гергана Пейчева 7 - Г клас, участва при момичета до 14 години и се класира 6-та от 98 участнички с 6.5 точки от 9 възможни. На първенството участваха най-силните състезателки от всички европейски страни. Започна много силно с 4 победи, петата партия за съжаление загуби в равна позиция от бъдещата европейска шампионка Ал. Малцевская. В следващите партии победи представителките на Украйна и Молдова. В последните две партии направи загуба и реми и това стигна на Гергана Пейчева за шестото място на Европейското първенство в Прага. За нея това беше едно от най-силните  състезания през  2016 година. Продължава да се подготвя и да тренира за бъдещи  състезания през следващата година. 

 
 
Продължава...

Одит по ISO

На 12.04.2016 г. 20 ОУ”Тодор Минков” успешно защити Политиката по внедряването на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа. Основните принципи на управлението на качеството съгласно

БДС EN ISO 9000:2005 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.",

БДС EN ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания",

БДС EN ISO 14001:2004 "Системи за управление на околната среда. Изисквания и указания за тяхното прилагане" и BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания".

Продължава...

Национален вицешампион по плуване

Георги Георгиев Янев е ученик от 5.б клас. От 18.02 до 21.02.2016 г. участва в град Варна на Държавно първенство по плуване. Завоюва званието Национален вицешампион на 100 метра и Национален вицешампион на 200 метра.

Продължава...

ХІV национален конкурс "Бог е любов"

На ХІV национален конкурс "Бог е любов" 2014/2015 година учениците от 20 ОУ "Тодор Минков" взеха І-во място в жанр рисунка на Пламен Донев от ІІв клас и ІІІ-то място в жанр есе на Виктория Георгиева от ІІІв клас.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps