Обществен съвет

 Информация за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията които взема.

 

Обществен съвет състав, председател

1                          ПРЕДСЕДАТЕЛ  Десимир Няголов

        Състав:

1.      Ефимия Мирчева, Н-к отдел АОН в район Триадица

2.      Гергана Цанева – родител 1. б клас

3.      Здравка Костадинова – родител 4. а клас

4.      Десимир Няголов – родител 3. в клас

5.      Виолета Коцева – родител 1. г клас

6.      Георги Иванов – родител 2. в клас

7.      Лиляна Друмева - общественик

 

Резервни членове:

  1. Росица Василева, гл. специалист в отдел  Хуманитарни дейности, район Триадица
  2. Найден Шиваров, родител 5 г. клас
  3. Елена Танева-Николова, родител 6 в. клас
  4. Добри Симеонов, родител 6 г. клас
  5. Вилма Бочева, родител 3 клас
  6. Анастасия Петкова, родител 7 г клас

 

 

 

Продължава...

ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

Ръководството на 20 ОУ кани Председателите на Родителските Активи от всички класове на Общо събрание, на което да бъдат избрани 5 (пет) родители за членове на Обществения съвет. 

Събранието ще се проведе на 15.12. 2016 г. от 18.00 ч. във физкултурния салон 

За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете или ученик в детската градина или училището, както и професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

Съставът на обществения съвет включва и резервни членове, които могат да бъдат само родители.

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps