Прием на ученици в първи клас

 Уважаеми родители, благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в 20 ОУ „Тодор Минков”.

 20 ОУ „Тодор Минков” обявява прием на 4 паралелки за I клас. Една (1) с изучаване на френски език и три (3) с изучаване на немски език.

Подаването на заявления ще се осъществи чрез електронна система за онлайн приемане на заявления за кандидатстване в първи клас, базирана на сайта на училището.

Основни цели на системата:

1. Да се прецизира и облекчи процедурата за прием.

2. Да се изключи възможността от външна намеса и манипулиране в класирането.Прозрачност и предвидимост на процеса по прием.

3. Намаляване на административните трудности и загуба на време при подаване на документи.

Подробности може да намерите  ТУК

Във връзка с Решение №83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София,  графикът на дейностите е,  както следва:

СРОК

 

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.      
до 07.06.2017 г. вкл.

 

Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.      
до 15.06.2017 г. вкл.

 

 

Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

 

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps