Профил на купувача

Осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I - VII клас за 2016/2017 учебна година

- Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: ...

- Покана за участие в процедура на договоряне без обявление за възлагане на обществена поръчка до "Бит и Техника" ООД, гр. Варна

- Покана за участие в процедура на договоряне без обявление за възлагане на обществена поръчка до "Колибри" ООД, гр. София

- Покана за участие в процедура на договоряне без обявление за възлагане на обществена поръчка до "Едюкейшънъл център" ЕООД, гр. София

- Покана за участие в процедура на договоряне без обявление за възлагане на обществена поръчка до "Просвета - София" АД, гр. София

- Покана за участие в процедура на договоряне без обявление за възлагане на обществена поръчка до "Анубис - Булвест" ООД, гр. София

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps