История на училището

Възпитаници на Тодор Минков от пансиона му в гр. Николаев в Русия, начело с Александър Малинов, министър на Народното просвещение, също възпитаник, решават, в знак на благодарност към своя учител, възпитател и благодетел, да създадат в София училище, което да носи неговото име.

През 1906 г. строежа на днешната сграда се извършва от училищното настоятелство върху земя, закупена от Тодор Минков и дарена на общината за училище. Родолюбецът изрично упоменава - в училището да се изучават европейските езици - немски и френски. Просветителят Тодор Минков далновидно е прозрял, че "само с образование и просвета един малък и изстрадал народ може да се равнява с другите европейски народи".

Идеята е реализирана от Христо Димитров, много изявен столичен учител. В началото на септември, 1906 г. той отделя от училище “Патриарх Евтимий” две отделения-трето и четвърто (днес трети и четвърти клас) и ги обособява в самостоятелно училище, наречено Столично начално училище “Тодор Минков”.

Христо Димитров е главен учител на новото училище и преподавател на четвърто отделение. Учителката на трето отделение е Мария Стойнова. Приносът за признаване на новото училище е на Александър Малинов.

В началото на 1908 г./1909 г. се отделят 200 ученички от Първа девическа гимназия (днес 7-ма гимназия) за у-ще “Т. Минков” и то става клон на гимназията. Сформирани са осем паралелки. Назначени са 14 учители с директор Тодор Ганчев.

На 01.01.1909 г. училището се отделя от Първа девическа гимназия и става самостоятелно. Нарича се Първа девическа прогимназия “Тодор Минков”. Това име носи до 18.12.1914 г. Междувременно, от 18.12.1914 г. до 25.08.1919 г., училището носи името “Сава Филаретов”.

На 25.08.1919 г. се сливат Първа девическа прогимназия, носеща в момента името “Сава Филаретов” със Седма мъжка гимназия и новополученото училище се нарича Осма смесена прогимназия “Тодор Минков”. Това име училището носи 31 години, до 1950 г.

От 1950 г. до 1960 г. то е средно - от първи до 11 клас. Нарича се вече 20-то средно смесено училище “Й. Сталин”.

От 1960 г. училището отново е основно. Нарича се 20-то основно училище “Т. Минков”.

Това име носи и до днес.

След избухване на Първата световна война салонът е зает през август, 1914 г. от здравна служба за оправяне на счупени кости на войниците. По-късно е зает от Германска мисия и е използван за рехабилитация на гръбначни изкривявания с помощта на електрически уреди.

През 1916 г. военните, чрез Министерството на просветата, изискват сградата да се използва като център за грижа на инвалидите. Тя става инвалиден дом, а в двора са разкрити различни работилници за инвалидите. От тях е освободена през септември, 1919 г, но веднага е заета от Ортопедичен център.

Училищното настоятелство успява да издейства от Веонното министерство преместването му в Дивизионната болница, което става през 1921 г.

През септември, 1921 г., в продължение на няколко дни, директорът Димитър Попниколов премества с учениците инвентара на училището от частните сгради на ул. Парчевич, в които са водени занятия, в новата собствена сграда. Тя има 13 класни стаи, учителска стая, стая за разсилните (помощен персонал). В приземния етаж има складови помещения, баня, столова, в която се дава храна на бедни деца, стая, в която учителят Димитър Хаджииванов изработва релефни карти с учениците, единствен в София.

На втория етаж, малката стая, точно над главния вход, е определена за лекарски кабинет

Книгите от библиотеката, създадена още през 1908 г., са подредени в специална стая.

На тавана има удобен апартамент, в който се настаняват нуждаещи се служители на училището.

В градината пред училището е построена малка красива къщичка. В нея живее пазачът на училището (разсилният). За тази цел тя се използва до 1974 г., когато бе съборена.

До 1955 г. училищната сграда се отоплява с печки с дърва.

Изискванията към учениците за опазване на имуществото са строги. Те участват в поддържането му със своя труд, извършват дребни поправки, спазват строга хигиена. По време на директора Иван Попвасилев училището има само един прислужник, бай Стоян-Казака, живеещ в къщичката. Той, заедно с жена си, поддържа цялото училище, което е възможно само при спазване на строг ред, дисциплина и хигиена.

По време на Втората световна война сградата отново се използва от Военното министерство. Първоначално в нея настаняват нови набори войници, а по-късно е превърната в болница. Освободена е в края на октомври, 1944 г.

1950 а училището е средно смесено, до 11 клас, учениците са над 1 500. Учи се на три смени.

Той организира разширяване на сградата - пристроява се ново крило, успоредно на бул. Скобелев, с четири учебни стаи и три кабинета с хранилища. В мазето му се монтира парен котел и е направена парна инсталация. Цялата сграда се отоплява с местно парно.

Новото крило е готово за учебната 1955 г./1956 г.

На 23.07.1978 г. сградата е обявена за паметник на културата в бр. 40 на “Държавен вестник”, под №464.

През 1994 г. 20 ОУ “Т.Минков“ е одобрено от Министерство на просветата да започне ранно чуждоезиково обучение от първи клас. Въведено е изучаване на немски език в три паралелки и френски-в една паралелка. Училището е единствено, въвело изучаването на западен език от първи клас и интересът към него нараства.

След няколко години и други училища въвеждат ранното чуждоезиково обучение.

През учебната 2015/2016 г. в училището се обучават 842 деца, разпределени в 32 паралелки от І до VІІ клас - 7 с изучаване на френски език и 25 с изучаване на немски език. Училището е общинско с дневна форма на обучение и работи на двусменен режим. Материалната база на училището непрекъснато се подобрява в съответствие със съвременните стандарти на обучение. За осигуряване качеството на учебния процес училището разполага с 10 класни стаи за учениците от начален етап на основното образование, 11 кабинети за прогимназиалния етап, част от които са с мултимедия, 2 компютърни кабинета и 2 кабинета за чуждоезиково обучение с интерактивни дъски. 20 ОУ „Т. Минков“ разполага с 1 физкултурен салон и 1 зала за гимнастика за най-малките, както и с обширен двор с 2 спортни площадки, покрити с мека настилка. Това удовлетворява необходимостта от спортуване както на учениците, така и на учителите. Обновената учебна база, подменените санитарните възли и дограма, както и усвояването на неизползваеми до момента площи на училището, значително подобри санитарно-хигиенните условия и енергийната ефективност. Всичко това прави привлекателна учебната среда. Ученици с изявени интереси участват в училищни, областни и национални състезания, олимпиади и конкурси, в спортни състезания по лека атлетика, плуване, футбол, волейбол и др. Участието в международни проекти засилва стремежа в участниците да показват и доказват най-доброто от себе си. В училището работят 60 висококвалифицирани преподаватели и 12 души административен и помощен персонал. Педагогическият колектив непрекъснато усъвършенства професионалните си умения и пълноценно отдава знания и опит, за да формира личностни и професионални умения у учениците. Всички учители и служители са придобили компютърни умения, 12 учители са подобрили чуждоезиковите си знания, а 26 са придобили съответната професионално квалификационна степен (ПКС); 4 преподаватели са защитили І ПКС, 11 са с ІІ ПКС, 3 – ІІІ ПКС, 1- ІV ПКС и 7 – VПКС.

Ежегодно педагогическият и административния персонал преминава през различни квалификационни курсове.

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps