Материална база

Екстериорни снимки на сградата на 20 ОУ "Тодор Минков"

 • Сграда на 20 ОУ
 • Сграда на 20 ОУ
 • Сграда на 20 ОУ
 • Сграда на 20 ОУ
 • Сграда на 20 ОУ
 • Сграда на 20 ОУ
 • Сграда на 20 ОУ

Интериорни снимки на стаите и коридорите на 20 ОУ "Тодор Минков"

 • Училищна библиотека
 • Училищна библиотека
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ
 • Интериорни снимки на 20 ОУ

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps