Училището днес

Визия

"Само чрез образование и просвета един малък и изстрадал народ може да бъде равен на другите европейски народи“ /Тодор Минков/ 20-то Основно училище "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение в град София е създадено през 1906 г. в изпълнение на дарителската воля на бележития български възрожденец Тодор Николаевич Минков.

В столетната си история училището преминава през периоди на трудности и възходи, обективно обусловени от историческото развитие на страната ни. Днес то е значим архитектурен паметник, но без своите преподаватели и възпитаници не би могло до излъчва одухотвореност и уникалност. В него работят горди личности и добри професионалисти, които дават всичко от себе си на своите ученици, и ежедневно доказват, че учителската професия е достойна за уважение.

За високи постижения в учебно-възпитателната работа с УКАЗ 1559 на Държавния съвет на Народна Република България от 21 май 1975 г. 20 ОУ „Тодор Минков“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ ІІ степен.

Мотивацията, амбицията, творчеството и високото интелектуално ниво на преподаване са определящи в работата на целия педагогически персонал. Учителите непрекъснато усъвършенстват своите професионални умения, за да изпълнят призванието си да дават знания, да изграждат личности и да формират творчески умения у учениците, толерантност и уважение към гражданските права, отговорности за противодействие срещу проява на агресия и насилие. Стремежът за качествено образование е свързан с издигане имиджа на училището на все по-високо ниво, за да продължава то да е престижно учебно заведение, предоставящо на учениците пълноценни условия на обучение и развитие, да формира у тях общочовешки ценности и добродетели при подготовката им за реалния живот. С доброта, обич и взискателност ние се стремим да утвърдим доверието им към възрастните и учителите, да изградим вярата им в трайните житейски и човешки ценности.

Мисия

"Верни на традицията, модерни в настоящето, устремени към бъдещето"

Нашата мисия е насочена към предоставяне на:

 • Висококачествена общообразователна подготовка, на учениците от І до VІІ клас,
 • Разширено изучаване на чуждите езици – немски и френски още от І клас,
 • Високи стандарти във всички учебни, културни и спортни дейности.

Ценности

Основните принципи и ценности, които ни ръководят са:

 • Равни възможности на нашите ученици, уважаване на тяхната индивидуалност, развиване на най-доброто у тях
 • Взаимодействие, честност и доверие в отношенията между родители, учители и ученици
 • Желание, старание и самодисциплина във всичко, което правим
 • Взискателност по отношение осигуряването на качествено образование
 • Любознателност, критично мислене и отговорност
 • Инициативност, креативност и издръжливост по пътя на личностното израстване
 • Лоялност, подкрепа и насърчаване на ярката самоизява
 • Толерантност и уважение към другите, независимо от различията им
 • Сътрудничеството с други училища и организации от страната и чужбина, с родителска общност, неправителствени организации и др.

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps