ЗДРАВАТА ДЕТСКА ЛИЧНОСТ Избрана

ЗДРАВАТА ДЕТСКА ЛИЧНОСТ

СОЦИОКУЛТУРНАТА ТЕОРИЯ НА КАРЕН ХОРНИ. 

Ако детето не усеща подкрепата на родителите  страха в детето постепенно ескалира до състояние, което Хорни нарича базисна тревожност. Според нея за детството са характерни две базисни потребности: от удовлетворяване и от сигурност.

Удовлетворяването се отнася до основните биологични нужди, решаваща за развитието обаче е втората потребност – детето да бъде обичано, желано и защитено от опасностите на враждебния свят. По отношение на тази потребност то изцяло зависи от родителите си. Ако те проявяват искрена любов и грижа вероятността да се формира здрава личност е много голяма. Обратно ако поведението им възпрепятства потребността е твърде възможно невротично даже патологично развитие.

Родителски стилове на поведение фрустриращи потребността от сигурност:

-          скандално поведение

-          неустойчиво поведение

-          насмешки и иронизации

-          неизпълнени обещания

-          изключителна опека

-          явно предпочитание на братя или сестри.

 

Резултатът от подобно поведение за детето  е формирането на т.нар. базисна враждебност – то се оказва между два огъня: обича и зависи от родителите си, но същевременно изпитва обида, гняв, обърканост, негодувание към тях. Това е конфликт който привежда в действие различни защитни механизми които се проявяват в поведението. Поведението на детето което не удовлетворява потребността си от сигурност и започва да се управлява от чувства на безпомощност, страх и вина изпълняващи ролята на психологични защити, чиято цел е една – да подтискат враждебните чувства към родителите.

Враждебността възникнала по причина на родителите започва да се проявява и във отношенията на детето с другите хора т.нар. базисна тревожност. Това е „усещане за самота и безпомощност пред лицето на потенциално враждебния и опасен свят”. Това е интензивно и всепроникващо усещане за липса на сигурност и доверие.Тя може да се елиминира само от родителите като видимо изказват подкрепата към детето изказвало любов. Активна защита чрез положително поведение.  Според Хорни  индигизиращите сили на поведението не са сексуалните импулси а потребността от лична безопасност и стремеж от освобождаване от страха. Тя казва, че описаните от Фройд сексуални отклонения са следствия от неврозата а не от причините за нея. Постепенно излага теорията на социалния фактор като причина за невротичното поведение . Като стремеж за защита във възникналото в индивида силно напрежение. Назовава ги чрез вектора -движение:

1. Поведение насочено към хората - изгражда крайно услужливата личност стремяща се да получи любовта на другите или да отговори на изискванията на другите - подтиска се индивидуалността. За Хорни изказва на околните са разнообразни и не може да се угоди на всички - тревожността се поражда от стремежа да се изпълнят всички разнообразни задачи.

2.Поведение насочено към себе си (отдалечаване от хората) - Стремеж от отдалечаване от социалната общност - самотна личност. За Хорни човек избира такова поведение страхувайки се от санкция от другите.

3.Поведение насочено против хората - предполагащ краен стремеж към престиж и власт - основните ценности са готови да ги постигнат на всяка цена.

 

За Хорни всяко едно поведение от описаните не е адекватно, социалната среда засилва тревожността и поражда все нови и нови вътрешни конфликти и така невротика поставя себе си в омагьосан кръг - избира тип поведение и в същото време поведението засилва напрежението. Търсейки спасение невротика се насочва към себе си - Хорни го нарича идеализиране АЗ/ постигне на илюзорен образ/.Хорни казва, само че изграждане на идеализирано АЗ дава успокоение на невротика за кратко време.

Повече за Карен Хорни може да видите ТУК.

 

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps